Rumpold
Provozovna Tábor

Odpad:


Tříděný odpad (plast, sklo, papír, TetraPack)

Co patří do papíru

veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity, letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)

Co patří do plastu

PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren.

!!!nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev, kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním materialem,…)!!!

Co patří do skla

skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.

!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!

Co patří do nápojového kartonu

krabičky od pitíček, džusů, mléka atd.

Pokud se ve vašem městě/obci nenachází nádoby nebo pytle na tetrapack, nebojte se nápojové kartony vhodit do nádoby na plast. U nás je přetřídíme.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina