Rumpold
Provozovna Tábor

Odpad:


Komunální odpad

Naše společnost sváží v řadě obcí a firem komunální odpad. Váš odpad uložte do některé z níže uvedených popelových nádob a naše společnost zajistí jejich výsyp. Všechny odpadové nádoby zobrazené na fotografiích u nás můžete zakoupit či pronajmout. (více v sekci Služby spojené s odpady)

Do těchto nádob nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň!!!

RUMPOLD s.r.o. upozorňuje, že výrobce plastové popelnice 120 litrů uvádí její max. nosnost 60 kg. Pokud do popelnice dáte jiné odpady, než komunální (např. suť), může dojít při výsypu popelnice do vozu k jejímu poškození. Protože v takovém případě jde o nedodržení podmínek pro svoz odpadů, RUMPOLD s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za takto vzniklé škody.

Dále doporučujeme neukládat do nádob určených na tzv. komunální odpad vytříděné složky domovního odpadu. Naučte se i Vy využívat nádoby určené pro tento druh odpadu. Možná budete překvapeni, kolik místa Vám zbude po důkladném roztřídění odpadu ve Vaší popelové nádobě.

Nádoby na komunální odpadPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina